Mini Mingos

Mini Mingos

Each packet contains 8 mini mingo wax melts

⚠️MAY CAUSE AN ALLERGIC REACTION⚠️
    £2.75Price